EKOALF
  • Awesome Image
  • Awesome Image

Poznaj nas

Lokalny lider
utylizacji odpadów

Nasza firma pomoże Ci znaleźć najlepsze, optymalne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami. Naszą misją jest dbanie, aby generowane odpady w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko naturalne. Wspólnie utylizujmy odpady zgodnie z wymaganiami obowiązującymi zarówno w prawie polskim jak i w Unii Europejskiej.

Nasze usługi - 100% zaangażowania
43 %
  • utylizacja odpadów
  • recykling odpadów
  • zbieranie odpadów
  • transport odpadów

EKO ALF

Rodzaje odpadów

Jeden z największych odbiorców problematycznych odpadów
Zobacz jakie rodzaje odpadów utylizujemy

odpady chemiczne, odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne, odpady budowlane, odpady medyczne

odpady tekstylne, odpady opakowaniowe, odpady spożywcze, odpady papy dachowej, odpady wełny mineralnej

szlamy oraz emulsje olejowe, odpady farb, lakierów, rozpuszczalników, kleje, sorbenty, czyściwo i materiały filtracyjne

odpady ciekłe, produkty przeterminowane i niezdatne do spożycia, podkłady kolejowe, tworzywa sztuczne

Masz pytania ?

+48 (024) 355 23 08

Każdy z nas chce żyć w zadbanym otoczeniu i w przyjaznym środowisku naturalnym.

From the blog

News & Articles