Zawiadomienie

Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w BDO
27.04.2018 r.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w BDO
27.04.2018 r.

Zawiadomienie

Zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
01.07.2015 r.

Zawiadomienie

Zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
01.07.2015 r.

Decyzja

Rekultywacja (odzysk odpadów)
27.01.2014 r.

Decyzja

Rekultywacja (odzysk odpadów)
27.01.2014 r.

Decyzja

Rekultywacja (odzysk odpadów)
24.08.2015 r.

Decyzja

Rekultywacja (odzysk odpadów)
24.08.2015 r.

Decyzja

Rekultywacja (odzysk odpadów)
21.05.2018 r.

Decyzja

Rekultywacja (odzysk odpadów)
21.05.2018 r.

Decyzja

Rekultywacja (odzysk odpadów)
19.04.2022 r.

Decyzja

Rekultywacja (odzysk odpadów)
19.04.2022 r.