ECO ALF Kutno

Zobacz co robimy

Zbieranie odpadów

Usługa związana z transportem odpadów jest jednym z głównych elementów systemów gospodarowania odpadami i polega na ...

Odzysk i unieszkodliwianie

Odpady niebezpieczne stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska (gleby, wody, powietrza). Dlatego tak ważne ...

Rekultywacja terenów

Głównym zadaniem rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych jest odzysk wartościowego surowca z odpadów i przygotowanie go ...

Masz pytania ?

+48 (024) 355 23 08

Każdy z nas chce żyć w zadbanym otoczeniu i w przyjaznym środowisku naturalnym.