Awesome Image

Odpady niebezpieczne stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska (gleby, wody, powietrza). Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego procesu unieszkodliwiania lub odzysku. Ze względu na ich właściwości, bardzo ważnym etapem (przed właściwym unieszkodliwianiem/odzyskiem) jest odpowiednie selektywne gromadzenie oraz przechowywanie odpadów. Wszelkie zaniechania i nieprawidłowości mogą doprowadzić do poważnych skażeń zarówno gleb, jak i wód. Ulatniające się do powietrza, mogą spowodować poważne zagrożenia, zarówno dla fauny, jak i flory.

Wyślij Wiadomość

Poproś o wycenę

  Zadzwoń !
  Odpowiemy
  na każde
  Twoje pytanie.

  Potrzebujesz pomocy?
  Zadzwoń

  +48 (024) 355 23 08