Awesome Image

Transport i utylizacja odpadów

Kwestie przewozu odpadów w Polsce uregulowane są ustawą. Treść jej  mówi o tym, że zarówno transport, jak i zbieranie, przetwarzanie czy też utylizacja odpadów są częścią jednego procesu, i nazywamy go gospodarowaniem odpadami. Dlatego na prowadzenie działalności o takim charakterze wymagane jest posiadanie właściwego zezwolenia.

Zezwolenie takie może zostać również wydane podmiotom, które dokonują transportu odpadów własnych, jednak znacznie częściej ubiegają się o nie przedsiębiorstwa świadczące usługi o charakterze transportowym, tj. profesjonalne przedsiębiorstwa działające na zlecenie innych podmiotów, co do zasady będącymi bezpośrednimi wytwórcami odpadów. Co do zasady, pomimo przekazania odpadów transportującemu, to na wytwórcy odpadów w dalszym ciągu ciąży odpowiedzialność za ich prawidłowe unieszkodliwienie lub utylizację. Spoczywa na nich natomiast obowiązek każdorazowego prawidłowego transportu przekazanych odpadów, oraz dostarczenia ich do miejsca w którym zostaną zutylizowane lub przetworzone. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy określony podmiot dokonujący transportu posiada również licencję na przetwarzanie oraz unieszkodliwianie odpadów.

Nasza firma jest w stanie przetransportować praktycznie wszystkie odpady, które nadają się do utylizacji. Flota pojazdów jakie posiadamy to samochody specjalistyczne, które sprostają każdemu zadaniu w tej kwestii.

Wyślij Wiadomość

Poproś o wycenę

  Zadzwoń !
  Odpowiemy
  na każde
  Twoje pytanie.

  Potrzebujesz pomocy?
  Zadzwoń

  +48 (024) 355 23 08