11
lis

Głównym zadaniem rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych jest odzysk wartościowego surowca z odpadów i przygotowanie go do ponownego użytku, ale także przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług obejmujący prace projektowe, rozpoznawcze, kosztorysowe i wykonawcze. Specjalizujemy się w rekultywacjach terenów zanieczyszczonych oferując indywidualne rozwiązania technologiczne dostosowane do specyfiki obiektu. […]

11
lis

Odpady niebezpieczne stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska (gleby, wody, powietrza). Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego procesu unieszkodliwiania lub odzysku. Ze względu na ich właściwości, bardzo ważnym etapem (przed właściwym unieszkodliwianiem/odzyskiem) jest odpowiednie selektywne gromadzenie oraz przechowywanie odpadów. Wszelkie zaniechania i nieprawidłowości mogą doprowadzić do poważnych skażeń zarówno gleb, jak i wód. Ulatniające […]

10
lis

Usługa związana z transportem odpadów jest jednym z głównych elementów systemów gospodarowania odpadami i polega na przemieszczeniu materiału z miejsca jego gromadzenia (na terenie przedsiębiorstwa) do miejsca przetworzenia (punktu utylizacji, recyklingu, składowania). W dokumencie transportowym, na podstawie którego wykonywana jest usługa, zawarte są wszelkie informacje dotyczące rodzaju odpadów oraz podmiotów zlecających transport. Transport odpadów musi przebiegać […]