14
lis

Transport i utylizacja odpadów Kwestie przewozu odpadów w Polsce uregulowane są ustawą. Treść jej  mówi o tym, że zarówno transport, jak i zbieranie, przetwarzanie czy też utylizacja odpadów są częścią jednego procesu, i nazywamy go gospodarowaniem odpadami. Dlatego na prowadzenie działalności o takim charakterze wymagane jest posiadanie właściwego zezwolenia. Zezwolenie takie może zostać również wydane […]

14
lis

Materiały sypkie to charakterystyczny rodzaj ładunku, który wymaga odpowiedniego transportowania, ale nie tylko. Także i przeładunek powinien być w tym wypadku zrealizowany w sposób profesjonalny, co pozwoli uniknąć kłopotliwych strat towaru. Jakie rozwiązania proponują w tym zakresie firmy świadczące usługi przeładunkowe i jakich materiałów sypkich najczęściej dotyczy oferta? Najczęściej transportowane materiały sypkie Do grupy materiałów […]

14
lis

Roboty ziemne to roboty budowlane polegające na wydobywaniu gruntu naturalnego (ziemi), jego przemieszczanie, nadawanie mu kształtu lub całkowite usuwanie. Prace ziemne zazwyczaj mają charakter pomocniczy lub tymczasowy, bardzo rzadko są to roboty podstawowe. Kiedy prowadzimy roboty ziemne? Najczęściej podczas realizacji: Fundamentów budowli naziemnych (domy jednorodzinne, garaże, pomieszczenia gospodarcze itp.) Instalacji i budowli podziemnych (zbiorniki, tunele, schrony, rurociągi itp.) Podłoża pod nawierzchnię […]