odpady tekstylne, odpady opakowaniowe, odpady spożywcze, odpady papy dachowej, odpady wełny mineralnej