odpady chemiczne, odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne, odpady budowlane, odpady medyczne