odpady ciekłe, produkty przeterminowane i niezdatne do spożycia, podkłady kolejowe, tworzywa sztuczne

szlamy oraz emulsje olejowe, odpady farb, lakierów, rozpuszczalników, kleje, sorbenty, czyściwo i materiały filtracyjne

odpady tekstylne, odpady opakowaniowe, odpady spożywcze, odpady papy dachowej, odpady wełny mineralnej

odpady chemiczne, odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne, odpady budowlane, odpady medyczne